Liity partneriohjelmaan

Täydennä palvelujen tarjontaasi Leadfeederin avulla

Hyödynnä verkkoliidien tarjoama potentiaali

Etsimme aktiivisesti partnereita levittämään sanomaa Leadfeederistä. Tarjoamme partnereillemme mahdollisuuden tarjota Leadfeederiä omille asiakkailleen ja saada komissiota tästä tulevasta myynnistä. Tarvittaessa integroimme Leadfeederin osaksi partnerin tarjontaa ja muita tuotteita. Etsimme lisäksi kumppaneita CRM-järjestelmien tekijöistä joihin voisimme integroida Leadfeederin. Jos olet kiinnostunut partnerohjelmasta, ota meihin yhteyttä.

Internet markkinointi

Jos yrityksesi rakentaa kotisivuja tai myy Internet-mainontaa, Leadfeederin avulla asiakkaasi saa enemmän irti palveluistasi. Pelkkien numeroiden sijaan asiakas voi saada markkinointikampanjasta tai kotisivuista liidejä joita voi hyödyntää heti myynnissään.

CRM & liidien generointi

Leadfeederin avulla voit tarjota enemmän ja parempia liidejä asiakkaillesi. Integroi Leadfeeder CRM-järjestelmääsi tai myy liidien generointia palveluna.

Telemarkkinointi

Jos teet asiakkaillesi palaverien buukkausta, eikö kannattaisi ottaa Leadfeeder käyttöön asiakkaasi sivuille ja soittaa ensimmäisenä niille kävijöille jotka ovat jo osoittaneet kiinnostusta asiakkaasi verkkosivustoa kohtaan?

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä keskustellaksesi lisää partneriohjelmasta.